உயர்நிலைப் பள்ளிகள் மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகள், தங்களது சந்தேகங்கள்
மற்றும் Password Reset ஆகியவற்றிற்கு தங்களது மாவட்டத்தின் (CEO Office)
முதன்மைக் கல்வி அலுவலகத்தைத் தொடர்புகொள்ளவும்.

உதவித் தொடக்கக் கல்வி அலுவலகங்கள் மற்றும் மாவட்டத் தொடக்கக் கல்வி
அலுவலகங்கள் தங்களது சந்தேகங்கள் மற்றும் Password Reset ஆகியவற்றிற்கு
9840456211 (P.SARAVANAN) என்ற
தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்புகொள்ளவும்.

தனியார் சுயநிதி, நர்சரி மற்றும் மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளிகள்
Teachers’ Profile பதிவேற்றம் செய்ய இதனை கிளிக் செய்யவும்.
Click Here